Kalkulator przedsiębiorcy online

Wyzwanie wyboru właściwej firmy do inwestowania, aby nabyte akcje stały się stabilnym źródłem dochodu, stoi nie tylko przed małymi akcjonariuszami, ale także przed dużymi firmami, które zwiększają swój wpływ, inwestując znaczny kapitał. W takim przypadku konieczne jest dokładne i wiarygodne oszacowanie wartości rynkowej akcji. Wskaźnik ten jest używany w przypadku akcji, które są przedmiotem obrotu na giełdzie lub przynoszą dochody akcjonariuszom.

Kalkulator przedsiębiorcy
Kwota depozytu Р/$
Ryzyko na jedną transakcję (z depozytu) %
Cena wejścia Р/$
Cena wyjścia (ft) Р/$
Wynik obliczeń
Kwota do wprowadzenia Р/$
Ryzyko związane z handlem pieniędzmi Р/$
Zatrzymaj rozmiar od ceny wejścia %
Obliczenie Take Profit (automatycznie)
Stosunek ryzyka do zysku (1 K…)
Wynik obliczeń
Take Profit Р/$
Zysk Р/$
Obliczanie zysku (ręcznie)
Take Profit Р/$
Wynik obliczeń
Zysk Р/$